Om Verden i Bergen

Om samtaleserien

Hva betyr det å være menneske i verden i dag? Hvordan påvirker store samfunnsendringer som økonomisk kollaps, klimakatastrofer, etniske konflikter, religiøs kontroll eller politiske omveltninger det enkelte liv?

Noen av verdens fremste sakprosaforfattere kommer til Litteraturhuset i Bergen for å snakke om det lille mennesket i den store verden.

Arrangementsrekken er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Bergen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og leder fram til (og er en utvidelse av) festivalen Verden i Bergen.

Om festivalen

Verden i Bergen er festivalen for lesere som er interessert i verden – i bøker som gjør verden større ved å fortelle om menneskene som bor i den, som hjelper oss å oppdage nye steder og som reiser de store spørsmålene.

Sakprosafestivalen arrangeres for fjerde gang 17. februar 2018. Da møtes sterke forfatterstemmer i Bergen for samtaler, debatter, foredrag og festivalens egne bestillingsverk.

Vi gjentar tidligere års suksesser «Verden på lørdag», «Jorden rundt på 80 minutter» og festivalens egen urframføring. Programmet slippes i januar.

Festivalen arrangeres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Les mer om NFF.

Festivalen mottar støtte fra Kulturrådet, Fritt Ord, Forfattersentrum og Bergen kommune.

Nyheter