«Leitar fram det som vantar i forteljinga»

Les Bente Teigen Gundersen sitt intervju med Leila Guerriero som står på trykk i Dag og Tid denne veka.

Screen Shot 2015-11-27 at 12.04.31