Festivalprat #5: Terje Tvedt

Mange vil kjenne Terje Tvedt som en engasjert formidler på fjernsyn og en aktiv samfunnsdebattant, senest med skarpe innlegg om Norges engasjement i Libya i 2011. Men Tvedt er også en uhyre produktiv fagforfatter.

Vanens blindhet / Vanens blindhet, del II

I disse dager er han i ferd med å gjøre seg ferdig med mange tusen sider-lange A History of Water, samt en ny mer teoretisk bok, Natur og samfunn. Samtidig fortsetter Journey in Water sin reise rundt verden, og kommer i stadig nye oversettelser.

– Du skal holde et foredrag der du blant annet snakker om det du kaller «det nasjonale godhetsregimet.» Hva legger du i dette begrepet?

– Det har ikke noe med kritikk av «den gode intensjon» eller av kristen nestekjærlighet å gjøre. Det er heller tvert om. Det handler om den moderne norske samaritan; dvs. om en altruist som gjør noe umulig; han driver reklame for sin egen uegennytte. Det nasjonale godhetsregimet er derfor snarere betegnelse på et nasjonalt politikkfelt hvor de ledende aktørene har ervervet seg tilnærmet monopol på «den gode intensjon» og «den gode handling» i vår tid, i egne og mange andres øyne, og slik plasserer seg selv over både politikken og kritikken.

– Hva er de viktigste grunnene til at vannets rolle i den historiske utviklingen har vært oversett av så mange?

– Det er tre viktige årsaker. For det første: Samfunnsvitenskapen definerte seg selv opprinnelig som noe som sto i motsetning til naturvitenskapen. Det grunnleggerne la vekt på var derfor at samfunnsvitenskapen skulle være opptatt av sosiale variabler, og det som kunne forklares med sosiale variabler alene. Naturen som natur ble derfor løftet ut av selve fortolkningsuniverset. For det andre: Samfunnsvitenskapen oppsto for å forklare de enorme endringene som skjedde i utviklingen av det moderne samfunn. Disse endringene skjedde jo mens naturen var stabil, ergo var naturen irrelevant som forklaringsfaktor. For det tredje: De som har vært opptatt av naturen har studert forholdet mellom natur og samfunn eller natur og kultur. Dette er alt for vide kategorier til at forholdet kan studeres empirisk, og naturens ulike elementer forsvinner.

Tekst: Øyvind Vågnes