Vanens blindhet

15:15 - 16:00

Scene: Olav H. Hauge

 

Vitenskapelig fornyelse og nye perspektiver krever at en leter etter det som tradisjonen eller samtiden ikke ser, eller kan se, på grunn av vanens og perspektivenes blindhet. Terje Tvedt diskuterer sammenhengen mellom vannets oversette rolle i historisk utvikling, og det han beskriver som Det nasjonale godhetsregimets ukjente betydning for norske tenkemåter.

Les mini-intervju med Terje Tvedt.

 

Terje Tvedt

Terje Tvedt er professor ved Institutt for geografi, UiB, og professor II ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO. Han har publisert bredt om både bistandsforhold og om forholdet mellom samfunn og vann, samt stått bak fjernsynsseriene En reise i vannets historie (1997), En reise i vannets fremtid (2007), og Kampen om Nilen (2014).