Identitetens grenser

13:15 - 14:15

Scene: Alver

 

Hva skjer med vår identitet når stedet vi vokste opp, blir et annet? Kapka Kassabova vokste opp i Bulgaria, den siste kommunistiske utposten mot sør. I boken Border utforsker hun Bulgaria, Hellas og Tyrkias fysiske, kulturelle og historiske grenser. Kassabova møter leder for Verden i Bergen, Teresa Grøtan, til en samtale om flukt og om hvordan oppveksten bak jernteppet har fulgt forfatteren som en skygge gjennom livet.

«A marvelous book about a magical part of the world.» The Guardian

Samtalen vil foregå på engelsk.

 

Boundaries of identity

What happens to our identity when the place where we grew up becomes somewhere else? Kapka Kassabova grew up in Bulgaria, the last European communist outpost to the south. In her book Border, she explores Bulgaria, Greece and Turkey’s physical, cultural and historical boundaries. Kassabova meets Teresa Grøtan, head of Verden i Bergen, for a conversation about flight and how growing up behind the Iron Curtain has followed the author like a shadow throughout her life.

The conversation will be in English.

 

Kapka Kassabova

er en bulgarskfødt forfatter bosatt i Skottland. Siste utgivelse: Border (2017).

Teresa Grøtan

er journalist og forfatter og leder for Verden i Bergen. Kommende utgivelse: Før øya synker (2018).