I kjølvannet av det tredje riket

16:15 - 17:00

Scene: Olav H. Hauge

 

Det skylte en rystende selvmordsbølge over Tyskland i kjølvannet av Hitlers fall. Titusenvis av sivile tyskere valgte døden framfor freden. Selvmordene tok form som en epidemi, og i flere småbyer tok hundrevis livet sitt i løpet av noen dager. Det ble gjort lite for å stoppe den kollektive galskapen, og fremdeles er det få som snakker om det som skjedde.

Florian Huber har i boken Barn, lov meg at du skyter deg. Vanlige tyskeres undergang i 1945 skildret den tyske massementaliteten under krigen og avgrunnen disse menneskene sto overfor da de skjønte at nederlaget var et faktum. Han møter oversetter Espen Ingebrigtsen til samtale om et av Tysklands største tabuer.

Samtalen vil foregå på engelsk.

 

In the aftermath of The Third Reich

In the days and months after Hitler’s fall, a wave of suicides washed over Germany as thousands of civilians chose death over peace. In many villages hundreds of men, women and children saw no other way than to kill their closest and themselves – for them there simply was no life afer defeat.

Historian Florian Huber has tried to understand the German mass mentality during the second world war, and the abyss these people faced when their world crumbled. Huber meets Espen Ingebrigtsen – who has translated his last book about the suicides to Norwegian – for a conversation about one of Germany’s largest taboos.

The conversation will be in English.

 

Florian Huber

Florian Huber er tysk historiker, forfatter og dokumentarfilmskaper. Siste utgivelse: Barn, lov meg at du skyter deg. Vanlige tyskeres undergang i 1945 (2016).

Espen Ingebrigtsen

Espen Ingebrigtsen er litteraturviter, oversetter og lærer. Siste oversettelse: Barn, lov meg at du skyter deg. Vanlige tyskeres undergang i 1945 (2016).