Hymne til hørselen

15:15 - 16:00

Scene: Alver

 

Dei fleste av oss tar sansane våre for gitt så lenge dei fungerer som dei skal. Slik var det også for den britiske forfattaren og journalisten Bella Bathurst. Men erfaringa av å miste hørselen i ein alder av 27 år, og så heilt uventa få den tilbake 12 år seinare, ga henne opplevingar av lyd og eit forhold til mirakelet det er å høyre som ho meiner – nesten – var verdt det. Ho møter forfattar og operaentusiast Sverre Gunnar Haga til ein samtale om kva lyd er, og korleis den bind oss saman. Om musikk og tystnad.

«After reading this book, I found myself listening in a richer and more interested way.»
The Guardian

Programposten vil vere på engelsk.

 

A hymn to hearing

Most of us take our senses for granted as long as they work the way they should. That was also the case for British writer and photojournalist Bella Bathurst. But the experience of losing her hearing at the age of 27 and then quite unexpectedly regaining it 12 years later gave her experiences of sound and a relationship to the miracle of hearing which she feels made the whole business – almost – worth it. She meets writer and opera enthusiast Sverre Gunnar Haga for a conversation about what sound is and how it binds us together. On silence and music.

The conversation will be in English.

 

Bella Bathurst

er britisk journalist, fotograf og forfattar. Siste utgiving: Sound. Stories of Hearing Lost and Found (2017).

Sverre Gunnar Haga

er kommunikasjonsansvarleg i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og forfattar. Siste utgiving: Menn som baker brød (2015).