Hva er rasisme?

14:00 - 15:00

Scene: Alver

 

Hva er det som gjør at en holdning eller en handling kan kalles rasistisk? Bushra Ishaq tar utgangspunkt i egne erfaringer når hun innleder om Sindre Bangstad og Cora Alexa Døvings bok Hva er rasisme. Innledningen etterfølges av en diskusjon med Sindre Bangstad og Torgeir Skorgen om rasismens historie og hvordan vi gjenkjenner rasisme i dag.

Les festivalprat med Sindre Bangstad.

 

 

Bushra Ishaq

Bushra Ishaq er norsk-pakistansk samfunnsdebattant og skribent kjent for sitt engasjement for interreligiøs- og interkulturell dialog. I 2010 mottok hun Fritt Ords ærespris og skriver for tiden på en bok om det mangfoldige samfunnet i Norge.

Sindre Bangstad

Sindre Bangstad er sosialantropolog, forsker og forfatter. Han har skrevet flere bøker om religion og hatefulle ytringer i det offentlige rom, og har erfaring fra feltarbeid blant muslimer i Sør-Afrika og Norge. Blant hans siste utgivelser er boken Hva er rasisme (2015) som han har skrevet sammen med Cora A. Døving.

Torgeir Skorgen

Torgeir Skorgen er førsteamanuensis i tysk litteratur og kulturkunnskap og har i en årrekke forsket, undervist og skrevet om emner som migrasjon, eksil, rasisme, antisemittisme og antisiganisme, nasjonsbygging og toleranse. Han har blant annet skrevet boken Rasenes oppfinnelse. Rasetenkningens historie (2002).