Å teikne frå krigssonen

13:30 - 14:00

Scene: Alver

 

Kva kan ein journalist oppnå ved å lage forteljingar og reportasjar i teikneserieform? I dette foredraget vil ein av verdas framste teikneseriejournalistar vise fram og fortelje om arbeidet sitt.

Amerikanske Sarah Glidden kom hausten 2016 ut med Rolling Blackouts: Dispatches from Turkey, Syria, and Iraq, eit verk som hausta strålande kritikkar verda over. I tillegg til å rapportere frå konfliktområde reiser Glidden spørsmål om den globale journalistikkens sentrale oppgåver og utfordrar lesaren til å tenkje gjennom verdsbiletet frå massemediene.

«Highly recommended», seier The Guardian.

Foredraget er på engelsk.

 

Drawing from the war zone

What can a journalist achieve by telling her stories in the form of comics? 

Esteemed comics journalist Sarah Glidden will share and present 23 her work, including Rolling Blackouts: Dispatches from Turkey, Syria, and Iraq (2016), a book that was met with critical acclaim all over the world. Glidden not only reports from conflict areas, she also invites the reader to reflect on the aims and purposes of global journalism.

“Highly recommended.” The Guardian

 

Sarah Glidden

Sarah Glidden er amerikansk teikneseriejournalist. Siste utgivelse: Rolling Blackouts. Dispatches from Turkey, Syria, and Iraq (2016).