Festivalprat #9: Sindre Bangstad

Sosialantropolog og forsker Sindre Bangstad er en av våre fremste eksperter på rasisme. Til Verden i Bergen kommer han som en av forfatterne bak boken Hva er rasisme – en bok som utfordrer den klassiske, og i norsk sammenheng langt på vei etablerte forestillingen om hva som er rasistisk.

Les mer

Festival Talk #8: Philip Ball

Touching on myth, art, literature and history, as well as science – the invisible was just the sort of blend of topics that attracted Philip Ball. The author comes to Verden i Bergen to talk about the roles the idea of invisibility has played throughout time and culture.

Les mer